ISO 14001 Danışmanlık

ISO 14001 Danışmanlık Hizmeti

 

 • Çevre Sorumlularının Atanması:

  Kuruluş İçerisinde Çevre Yönetim Sistemi Kapsamında Olan Bölümlerden Temsilciler Seçilir. Çevre Sorumluları, O Bölümün Temsilcisidir Ve Kendi Bölümü İle İlgili Çevre Çalışmalarını Yürütmek, Diğer Bölüm Çalışanlarına Gelişmeleri Aktarmakla Yükümlüdür.

  Çevre Yönetim Temsilcisinin Atanması:

  Üst Yönetim Tarafından Sistemin Kurulması, Uygulanması Ve Üst Yönetime Raporlanmasından Sorumlu Bir Kişi Atanmalı, Tüm Çalışanlara Duyurulmalıdır.

  Çevre Yönetim Sistemi Temel Eğitiminin Verilmesi:

  Tüm Çevre Sorumlularının Katılımı Sağlanır.

  Çevre Politikası Oluşturulması:
  Üst Yönetimin Kuruluşu Ve Çevreye Bakışı İle İlgili Genel Niyetlerini Açıklayan Bir Beyandır.

  Politikanın Tüm Çalışanlarca Benimsenmesi, Sistemin Başarısı Açısından Önemlidir.

  Çevre Boyut ve Etkilerinin Belirlenmesi:
  Tüm Bölümlerin Faaliyetleri İncelenerek Çevre Boyutları Ve Çevre Boyutlarının Oluşturduğu Çevre Etkileri Belirlenir.

  Çevre Boyutlarını Değerlendirme Yöntemi Oluşturulması Ve Analizi:

  Çevre Boyutlarını Önem Derecesini Belirleyebilecek, Önemli Çevre Etkileri Yaratabilen Çevre Boyutlarını Ortaya Çıkarabilmek İçin Yönetim Oluşturulur. Bu Yöntemler Ürüne, Firmaya Ve Firmanın Politikalarına Göre Farklılıklar Gösterir. Çevre Bilimi Rasyoneldir. Yöntem, Size Veya Başkasına Göre Değişmeyecek Sonuçlar Üreten Gerçekçi Bir Model Olmalıdır.

  Çevre Mevzuatının Değerlendirilmesi:

  Kuruluşu İlgilendiren Çevre Mevzuatı Ve Bu Mevzuata Göre Firma Yükümlülükleri Belirlenmelidir. Firma Yükümlülüklerinin Personel Tarafından Anlaşılması Önemlidir.

  Çevre Amaç Ve Hedeflerin Oluşturulması:
  Önemli Çevre Boyutlarının Çevre Etkilerinin Hafifletilmesi İle İlgili Sayısal Amaç Ve Hedefler Belirlenir.

  Çevre Yönetim Programlarının Hazırlanması:
  Amaç Ve Hedeflere Ulaşmak İçin Faaliyet Planları Hazırlanır. Faaliyet, Sorumlusu, Termini Ve Gerekli Kaynaklar Belirtilir.
  Dokümantasyon:
  Çevre İle İlgili Önemli Faaliyetler Belirlenir. Bu Faaliyetlerin Çevre Etkilerini Kontrol Altına Alınması İle İlgili Prosedür/Talimatlar Hazırlanır. Ayrıca Sistem Prosedürleri (ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardında Adı Geçen) Prosedürler Hazırlanır.

  Uygulama:
  Özellikle Alt Seviye Çalışanlarından Başlayarak Talimat/Prosedürlerin Çevre Sorumluları Tarafından Personele Anlatılması. Özellikle Uygulama Alındıktan Sonraki İlk Birkaç Hafta Gerekli Kayıtların Tutulup Tutulmadığı Takip Edilmelidir.

  Denetim:
  Uygulama Sonuçlarını Kontrol Edebilmek Amacıyla Denetim Yapılır. Denetimde ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı Mevzuat Ve Firma Dokümanları Dikkate Alınarak, Eksiklikler, Geliştirilmesi Gereken Noktalar Raporlanır.

  Yönetimin Gözden Geçirilmesi:
  Üst Yönetim, Çevre Politikasını, Hedefleri, Çevre Yönetim Programlarını Dikkate Alarak Dışarıdan Gelen Şikayetleri, Denetim Sonuçlarını, İstatistik Sonuçlarını, Düzeltici Ve Önleyici Faaliyetleri, Geliştirme Önerilerini, Mevzuata Uyum Durumunu İnceleyerek Sistemin Geliştirilmesi İçin Kararlar Alır.

 

Sistemce ISO Danışmanlık Hizmet Alanı

 

 

 • Başta Ankara, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Düzce , Bolu olmak üzere tüm Türkiye' de iso 9001 danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

ISO Belgelendirme veya Danışmanlık Refaranslarımız.

 

 • Referanslarımız bölümünden ISO belgesi (9001-14001-22000-27001-CE-Ohsas-13485-Haccp) için belgelendirme ve danışmanlık hizmeti sunduğumuz firmaların bazılarını görebilirsiniz. Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle irtibata geçiniz. ISO Belgesi sürekliliği olan belgedir. İşletmeniz var olduğu sürece iso belgelerine ihtiyaç duyabilirsiniz. Aynı zaman da iso belgeleri belirli aralıklarla uluslararası yetkililer tarafından (2000 versiyonu, 2015 versiyonu gibi ) güncellenmektedir. Bizimle çalışarak uzun yıllar, başınız ağrımadan, firmanızın belgelendirme, danışmanlık ve eğitim ihtiyaçlarını giderebilir, rakiplerinize karşı avnataj sağlayabilirsiniz.

 

 

Hangi Sektörde Hangi Kalite Belgeleri gereklidir? ISO Belgeleri Nasıl Alınır!

Daha Fazlası!

Akreditasyon

Author 1

"ISO belgesi alırken devlet desteğinden yararlanmak ve ihalelere Türkak Onaylı Belgelerle girmek istiyorsanız Türkak Akreditasyonlu ıso belgesi tercih edebilirsiniz."

Author 2

"Özellikle Avrupa Ülkelerine İhracat yapan firmaysanız ve Avrupa ülkelerinde tanınan bir akreditasyon kurumu tercihiniz ise Alman Akreditasyonlu ıso belgesi tercih edebilirsiniz."

Author 3

"Özellikle Asya Ülkelerine İhracat yapan firmaysanız ve Asya ülkelerinde tanınan bir akreditasyon kurumu tercihiniz ise Jas-Anz Akreditasyonlu ıso belgesi tercih edebilirsiniz."